УГОДА РЕКЛАМОДА

Ця угода («Угода») укладається між оператором мережі веб-сайтів, перерахованих нижче (далі — «Компанія»), та особою або юридичною особою, яка приймає цю Угоду (далі — «Рекламодавець») як дати, на яку відбулося прийняття цієї Угоди.

СВІДК:

ЗА ТОГО, ЧТО Компанія може надавати або займається, серед іншого, наданням онлайн-послуг, що дозволяють Рекламодавцям подавати та/або публікувати інформацію про дорослих, рекламні оголошення та c.ontent на один або кілька належних чи не належних чи афілійованих, через contract чи іншим чином, веб-сайти, портали, мережі та інші паперові та елtronрозетки IC, включаючи, без обмежень, www.rubpage.com (разом «Мережа компанії»);

ВХОДЯВ НА ВІД, якщо Рекламодавець є окремою комерційною компанією, яка прагне просувати власні індивідуальні послуги Рекламодавця, Рекламодавець бажає просувати та рекламувати такі особисті послуги, надсилаючи фотографії, описи, текст та іншеontвхід та інформація, що стосується Рекламодавця, в одній або кількох торгових точках у мережі компанії та в інших місцях, деethчерез оголошення, банери та/або посилання; і

УХВАЛЯЮЧИ ВІД, що якщо Рекламодавець є юридичною особою або окремою комерційною компанією, яка прагне просувати послуги інших осіб, Рекламодавець бажає створити обліковий запис у Компанії з метою просування послуг третіх сторін шляхом подання фотографій, описів, тексту та іншого contта інформацію про дорослих аніматорів, яких рекламодавець наймає або представляє для розміщення в одному або кількох торгових точках у мережі компанії та в інших місцях, якіethчерез оголошення, банери та/або посилання; і

ВАЖЛИ З УВАГА, за умови суворого дотримання Рекламодавцем положень і умов цієї Угоди, Рекламодавець може подавати та розміщувати надані Рекламодавцем зображення та contвходити в одну або декілька точок у Мережі Компанії або використовувати таку іншу послугу, яку Компанія може час від часу надавати Рекламодавцю;

ОТЖИМ, з огляду на взаємні обіцянки та домовленості згідно contза умови доброї та цінної винагороди, достатність і достатність якої визнається, сторони, кожна з яких має намір бути юридично зобов’язана цим, обіцяють та погоджуються про наступне:

1. Прийняття та внесення змін до цієї Угоди

1.1 Ставши Рекламодавцем цього Сайту, Рекламодавець погоджується з усіма положеннями та умовами цієї Угоди. Рекламодавець не може вибирати умови, які застосовуються до Рекламодавця. Якщо Рекламодавець не погоджується з усіма положеннями цієї Угоди, Рекламодавець повинен припинити будь-який доступ і використання Сайту та будь-яких інших послуг, що надаються Компанією. Ніщо в цій Угоді не має на меті створити будь-які права примусового виконання з боку третіх сторін.

1.2 Ніхто не має права на доступ до Веб-сайту або використання Послуг, якщо вони не прийняли цю Угоду. Таке прийняття не обов’язково має відбуватися через фізичний підпис, оскільки елtronПрийняття цієї Угоди дозволено законом. Рекламодавець заявляє, що приймає це contфактичної угоди шляхом здійснення будь-яких дій, що демонструють згоду на неї. Прикладами таких дій є введення імені рекламодавця в поле підпису, встановлення прапорця або натискання кнопки contмістити слова «Я згоден», «continue», або якийсь подібний синтаксис. Рекламодавець розуміє, що це має ту саму юридичну силу, що й розміщення Рекламодавцем фізичного підпису на будь-якому іншому юридичному contракт. Якщо Рекламодавець не вживе таких дій, Рекламодавець, як і раніше, зобов’язаний дотримуватись умов цієї Угоди в силу доступу Рекламодавця до будь-якої частини Веб-сайту або служб Компанії. Якщо Рекламодавець натискає будь-яке посилання, кнопку або інший пристрій, наданий Рекламодавцю, у будь-якій частині інтерфейсу веб-сайту Компанії, тоді Рекламодавець юридично погоджується з усіма положеннями та умовами contвказано тут. Крім того, використовуючи Веб-сайт або послуги будь-яким способом, включаючи завантаження Content (як визначено нижче) на Веб-сайт, Рекламодавець розуміє та погоджується, що Компанія розглядатиме таке використання як підтвердження Рекламодавцем повного та беззастережного прийняття Рекламодавцем усіх умов цієї Угоди.

1.3 Час від часу Компанія може переглядати цю Угоду. Компанія залишає за собою право на це, і Рекламодавець погоджується, що Компанія має це право. Рекламодавець погоджується, що всі модифікації або зміни до цієї Угоди є чинними та підлягають виконанню негайно після публікації та застосовуватимуться до всіх contвхід та інформація, що надається та/або зберігається Компанією. Будь-яка оновлена ​​або відредагована версія замінює будь-які попередні версії відразу після публікації, а попередня версія не має contнабирає юридичної сили, якщо тільки переглянута версія не посилається на попередню версію і зберігає попередню версію або її частини в силі. Як особливий виняток із вищезазначеного, жодне оновлення чи зміни до цієї Угоди не вплинуть на фінансові зобов’язання Рекламодавця перед Компанією, які регулюватимуться виключно відповідно до версії цієї Угоди, опублікованої, коли Рекламодавець опублікував C. Рекламодавця.ontвх. Компанія погоджується, що якщо вона змінить будь-що в цій Угоді, Компанія змінить «дату останньої зміни» у верхній частині цієї Угоди, щоб відразу стало очевидно, що Компанія оновила Угоду. Рекламодавець погоджується періодично повторно відвідувати цю веб-сторінку та використовувати при цьому кнопку «оновити» у браузері Рекламодавця. Рекламодавець погоджується відзначити дату останнього перегляду цієї Угоди. Якщо «дата останньої зміни» залишається незмінною з моменту, коли Рекламодавець останнього переглядав цю Угоду, тоді Рекламодавець може припустити, що нічого в Угоді не було змінено з моменту останнього її прочитання. Якщо «дата останньої зміни» змінилася, рекламодавець може бути впевнений, що сомethУгоду було змінено, і рекламодавець повинен повторно переглянути її, щоб визначити, як зміни могли вплинути на права та обов’язки Рекламодавця. У випадку, якщо суд визнає прийняття змін до цієї Угоди неефективним з будь-якої причини, сторони мають намір забезпечити виконання останньої, раніше прийнятої версії Угоди.

Відмова від зобов’язань – не переглядаючи цю Угоду періодично, щоб визначити, чи змінилися будь-які умови, Рекламодавець бере на себе всю відповідальність за таку помилку, і Рекламодавець погоджується, що така невиконання є стверджувальною відмовою Рекламодавця від права Рекламодавця переглядати змінені умови. Компанія не несе відповідальності за нехтування Рекламодавцем законними правами Рекламодавця.

2 Сontent, платежі, відшкодування та рахунки

2.1 Публікація Contвх. За умови сплати всіх зборів і схвалення Компанією запиту на реєстрацію облікового запису Рекламодавця, Рекламодавець може подати рекламу content для розміщення в Мережі компанії. “Content» визначається як будь-який із content, матеріали, інформація, візуальні зображення, фотографії, відео, графіка, текстовий матеріал, посилання на веб-сайт і соціальні мережі, сценічні прізвища, персонаж, персона, біографічні дані тощоontінформація про акт). Публікація Content підлягає суворому дотриманню Рекламодавцем інструкцій Компанії щодо публікації, політики перегляду фотографій та відповідності цій Угоді, включаючи, але не обмежуючись наступним:

2.2 Якщо Рекламодавець підпадає під дію федерального законодавства та закону штату Сполучених Штатів, Рекламодавець гарантує та погоджується, що всі Contподані та/або опубліковані Рекламодавцем повинні бути створені відповідно до всіх застосовних положень законодавства Сполучених Штатів, включаючи, але не обмежуючись, Розділом 18, USC §§2256, 2257 & 2258A та наступними. і 28 CFR, частина 75 і далі, зі змінами (“Розділ 2257”), а також усі інші застосовні федеральні, державні, місцеві, провінційні та іноземні закони чи нормативні акти.

2.3 Рекламодавець також гарантує та погоджується, що всі ContНадіслані та/або опубліковані Рекламодавцем не містять предметів, які можуть спричинити зобов’язання згідно з розділом 2257. Якщо такий content запускає розділ 2257, тоді рекламодавець solнесе відповідальність за збереження всіх записів, передбачених Розділом 2257 або на вимогу Компанії. На вимогу Компанії Рекламодавець повинен негайно надати Компанії повну юридичну назву її розпорядника записів, адресу, на якій зберігаються всі записи розділу 2257, а також копію будь-яких записів про вік та іншу інформацію, що вимагається відповідно до розділу 2257, що стосується c.ontent розміщено в одному або кількох торгових точках у мережі компанії. Крім того, якщо Рекламодавець проживає в юрисдикції, відмінній від Сполучених Штатів ("Іноземна юрисдикція"), або подає ContВідбуваючись із іноземної юрисдикції, Рекламодавець також повинен зберігати всі записи, які можуть вимагатися згідно із законодавством такої іноземної юрисдикції, на додаток до будь-яких інших зобов’язань, накладених цим договором.

2.4 Розгляд: Розгляд щодо погодження Рекламодавцем усіх положень цієї Угоди було надано Рекламодавцю у формі дозволу Рекламодавцю використовувати мережу Компанії, що включає дозвіл Рекламодавцю створити обліковий запис на Веб-сайті, подати рекламу Content, і користуватися відповідними рекламними перевагами. Рекламодавець визнає наявність і достатність розгляду після прийняття вами цієї Угоди.

2.5 Витрати на рекламу: Для просування послуг на Веб-сайті Рекламодавець повинен вибрати одну або кілька рекламних пропозицій Компанії. Після вибору тарифи, пов’язані з різними пропозиціями, відображаються на видному місці під час покупки. Такі ставки можуть бути змінені на розсуд Компанії в будь-який час. Витрати, пов’язані з розміщенням реклами та інших послуг, чітко описані на Веб-сайті та включені сюди як посилання.

2.6 Рекламодавець несе повне і solВідповідальність за виготовлення, публікацію та розміщення Contвх. Рекламодавець повинен повідомити Компанію протягом одного (1) робочого дня після першої публікації про будь-які виправлення, зміни або видалення, необхідні для цього. Ніяких відшкодувань чи кредитів (які включають кредити, коригування, купони тощо) Компанія не надає, і Рекламодавець не повинен очікувати їх.

(a) Компанія не надає відшкодування, Компанія, на своєму sole на розсуд, не буде (i) повертати кредит на будь-яку кредитну або дебетову картку, яка використовується для оплати рекламних послуг; не буде (ii) видавати чек на відшкодування, який не буде надіслано поштою на поточну адресу запису, яка відображається в обліковому записі Рекламодавця. Якщо Компанія надає або розміщує кредит на рахунок Рекламодавця або надавала кредит у минулому, у кожному випадку з будь-якої причини, такий кредит має бути використаний не пізніше ніж 1) через сто вісімдесят (180) днів після того, як розміщено в обліковому записі Рекламодавця; 2) до припинення дії цього Договору; або через сто вісімдесят (180) днів з дати набрання чинності цією Угодою, залежно від того, що настане останнім. В іншому випадку кредит буде скасовано та анульовано, а заміна не буде надана. Будь-яка переплата буде оприлюднена як кредит і оброблена відповідно до цього параграфа.

(b) Рекламодавець несе повне і solВідповідальність за те, щоб кожен платіж був належним чином і належним чином позначений, щоб Компанія могла застосувати такий платіж до облікового запису Рекламодавця та реклами. Рекламодавець повинен contнегайно діяти від Компанії, якщо Рекламодавець вважає, що такий платіж Рекламодавця було використано неправильно. Якщо Компанія не може застосувати платіж протягом дев’яноста (90) днів після його отримання, такий платіж анулюється, стає власністю Компанії та не повертається.

(c) Якщо сторони погоджуються, що Рекламодавець сплачуватиме за рекламу на основі моделі змінної плати, наприклад, за покази, кліки, охоплення, конверсії тощо (наприклад, банерна реклама), Рекламодавець повинен сплатити Компанії невідшкодовану утримуючу плату в заздалегідь. На кінець звітного періоду, як визначено Компанією у своїй solНа свій розсуд Компанія надасть Рекламодавцю звіт, що підтверджує розрахунок плати за рекламу, і така плата буде вирахована з суми утримання. Записи, файли, статистика та звіти компанії будуть єдиною основою для розрахунку плати за рекламу і не підлягають аудиту. Будь-які запитання щодо такого розрахунку повинні бути подані протягом п’яти (5) робочих днів після подання Компанією звіту Рекламодавцю, інакше такий розрахунок плати буде вважатися остаточним. Сторони визнають і погоджуються, що модель змінної плати, як описано вище, є загальноприйнятим metho для розрахунку плати за рекламу між незалежними інтернет-компаніями і не означає і не означає, що Компанія володіє, contфункціонує або має будь-який вплив на бізнес Рекламодавця. Рекламодавець має sole і повна власність і contкерувати своїм бізнесом.

(d) Рекламодавець визнає та погоджується, що фінансова установа або постачальник Рекламодавця може стягнути плату з Рекламодавця в результаті сплати Рекламодавцем своїх комісій за рекламу або послуги Компанії за допомогою кредитної/дебетової картки постачальника чи іншого платежу.ethод. Рекламодавець усвідомлює, що Компанія може використовувати обробку даних на внутрішньому та/або міжнародному рівні, тому можуть додаватися додаткові міжнародні збори. Рекомендуємо рекламодавцю заздалегідь розуміти такі збори, як і рекламодавці solely несе відповідальність за сплату таких зборів і враховуйте такі збори при виборі платежу methвід і конкретної кредитної/дебетової картки, оскільки комісія може відрізнятися.

2.7 Крім того, що solтільки відповідальний і відповідальний за всіх Content подано до мережі компанії, рекламодавець також solely відповідальний за будь-які contдоступ, доступний за будь-яким посиланням, яке Рекламодавець включає як частину Content, а також за будь-які технічні несправності, помилки чи інші проблеми, спричинені таким посиланням. Рекламодавець спеціально відшкодовує та утримує Компанію (що означає Компанію, її власників, посадових осіб і директорів, правонаступників, правонаступників, повірених, афілійованих осіб, агентів і ліцензіатів, і, у всіх випадках, їх відповідних власників, посадових осіб і директорів, правонаступників, правонаступників, афілійованих осіб, агентів та ліцензіатів) нешкідливий щодо будь-яких претензій, боргів або звинувачень, пов’язаних із будь-яким сайтом, пов’язаним Рекламодавцем з одним або кількома торговими точками в Мережі компанії.

2.8 Рекламодавець є solely відповідальний за будь-який Contнадано Компанії, Рекламодавцем або від імені Рекламодавця третіми сторонами (наприклад, фотографами або іншими представниками Рекламодавця), і всі положення цієї Угоди застосовуються до таких Contвх. Рекламодавець гарантує та запевняє, що він володіє та зберігає, або отримав від Contвласник, усі необхідні права для відображення всіх Contнадано Компанії згідно з цією Угодою, включаючи, без обмежень, усі необхідні випуски моделей, ліцензії на авторське право, ліцензії на торговельні марки, переуступки, права на рекламу тощо. Рекламодавець спеціально відшкодовує і захищає Компанію від будь-яких претензій, боргів або звинувачень, пов’язаних із будь-яким Contвін подає та/або розміщує відповідно до цієї Угоди.

2.9 Перед поданням будь-якого ContДля публікації Рекламодавець повинен створити рекламний обліковий запис («Акаунт») у Компанії, для якого потрібна конкретна реєстраційна, ідентифікаційна та платіжна інформація на розсуд Компанії. Рекламодавець гарантує та запевняє, що вся інформація, надана під час реєстрації облікового запису, є правдивою та правильною. Рекламодавцю дозволяється створити лише один (1) Обліковий запис, передача або продаж його заборонено. Реєстрацію облікового запису може бути відмовлено, призупинено або скасовано Компанією в будь-який час на розсуд Компанії, якщо Рекламодавець не дотримується або не дотримується інструкцій Компанії щодо публікації, оцінки якості, політики боротьби з шахрайством або аутентифікації клієнтів. зусилля. Рекламодавці, яким було відхилено, призупинено, відмовлено або заборонено створювати обліковий запис, не повинні намагатися зареєструвати інший обліковий запис, використовуючи ту саму або іншу реєстраційну інформацію. Будь-які такі спроби обходу будуть вважатися шахрайськими та незаконними.

2.10 Рекламодавець не може створювати Обліковий запис, якщо доступ до Веб-сайту або його служб порушує закони юрисдикції Рекламодавця.

2.11. Рекламодавець несе відповідальність за всі види використання та/або дії, що здійснюються через Обліковий запис Рекламодавця,ethабо не авторизовано Рекламодавцем. Рекламодавець погоджується негайно сповістити Компанію про будь-який несанкціонований доступ або використання Облікового запису Рекламодавця.

2.12. Компанія відмовляється від будь-якої відповідальності за шахрайський доступ та/або використання Веб-сайту через обліковий запис Рекламодавця.

2.13. Рекламодавцю може бути надано онлайн-доступ до його облікового запису. Рекламодавець визнає та погоджується, що такий Обліковий запис може бути використаний solлише для досягнення цілей, викладених у цій Угоді, включаючи будь-які види використання, необхідні для реалізації цього наміру. Рекламодавець захищатиме пароль свого облікового запису та іншу інформацію для входу відповідно до галузевих стандартів і не буде передавати таку інформацію жодній третій стороні. Залишається рекламодавець solely відповідальний і відповідальний за Contв такому Обліковому записі незалежно від будь-якої допомоги, яку Компанія може надати Рекламодавцю щодо такого Облікового запису (наприклад, завантаження або перенесення Contна рахунок), як це дозволено цією Угодою.

2.14 Конфіденційність/Збір даних.

(a) Рекламодавець визнає та погоджується, що Компанія використовує файли cookie, можливості браузера, веб-маяки, функції та функції, послуги відстеження та інші технології для збору інформації про Рекламодавця з метою покращення роботи Рекламодавця на сайтах. Збір цих даних призначений для покращення навігації по сайту; підтримувати відстеження переваг; надавати загальні внутрішні та користувацькі звіти веб-аналітики; проводити дослідження; і допомогти у виявленні можливих шахрайських дій. Зібрана інформація включає, але не обмежується цим, IP-адресу Рекламодавця, пристрій, дані транзакції, інформацію браузера, географічне розташування, незмінені зображення/фотографії розмитих зображень/фотографій, які рекламодавець може подати, та інші дані сеансу (разом « Пасивні дані»).

(b) Рекламодавець визнає та погоджується, що для того, щоб Компанія вела бізнес, Рекламодавець повинен буде передати особисту інформацію, яка включатиме інформацію про обліковий запис і рекламодавця, платіжну інформацію, таку як дані кредитної або дебетової картки, ідентифікаційні дані, особисті документи, такі як як державні посвідчення особи та інші документи для підтвердження, автентифікаційні або інші фотографії та/або інші документи та матеріали для підтвердження віку власника облікового запису або осіб, зображених на Contвх. Крім того, Рекламодавець визнає та погоджується, що Компанія може записувати та зберігати всі взаємодії з Рекламодавцем (наприклад, телефон, чат, електронна пошта, Інтернет тощо). Усі вищезгадані категорії інформації, даних і матеріалів іменуються тут «Активні дані».

(c) Рекламодавець повністю та свідомо дає згоду на отримання та обробку Компанією пасивних і активних даних (тог.ethтобто «Бізнес-дані»), незважаючи на те, коли або за якою угодою вони були надані Компанії. Компанія погоджується, що оброблятиме бізнес-дані з використанням комерційно обґрунтованих стандартів. Крім того, Компанія має чіткий дозвіл Рекламодавця (без будь-якої додаткової згоди) використовувати та підтримувати Бізнес-дані, як вона вважає за потрібне, і надавати їх будь-якому або повністю будь-якому правоохоронному органу або у відповідь на повістку в суд чи інші адміністративні, нормативні чи юридичний процес або зобов'язання, включаючи, але не обмежуючись, третьою стороною для захисту Компанії, Рекламодавця чи широкої громадськості та/або надати їх третій стороні та всім попередникам, правонаступникам та правонаступникам, у разі Компанії, її активів або всіх або практично всі його активи придбані в результаті продажу, злиття або іншої реорганізації компанії, або в разі банкрутства, вsolвенція, або приймання. Якщо компанія підпontдіє, продає або передає свої зобов’язання за цією угодою неурядовій організації, вона повинна робити це лише за умови, що така організація погоджується використовувати комерційно обґрунтовані стандарти для захисту таких бізнес-даних. Рекламодавець розуміє, що якщо такі є (державні чи ні) субкontractor, покупець або правонаступник не виконує свої зобов'язання щодо захисту даних згідно з цим Договором. Компанія не несе відповідальності або будь-якої відповідальності перед Рекламодавцем за виконання підп.ontРактор.

(d) Рекламодавець прямо погоджується з тим, що Компанія може шукати, порівнювати та перевіряти бізнес-дані з будь-якими застосовними ресурсами, такими як державні бази даних та інструменти та програмне забезпечення сторонніх розробників, а також щодо інформації про кредитні, дебетові, подарункові чи інші платіжні картки. Прямий дозвіл рекламодавця на використання стороннього постачальника, що відповідає стандарту PCI, для зберігання та обробки платіжних карток, таких як кредитні, дебетові та подарункові картки.

3. Надання ліцензійних прав.

3.1 Цим Рекламодавець надає Компанії разом з її правонаступниками та переуступає всесвітню, невиключну, безстрокову, безоплатну ліцензію на використання, демонстрацію, копіювання, публікацію, розміщення, демонстрацію, трансляцію, передачу, спілкування, виконання, розповсюдження та розповсюдження C. рекламодавцяontу мережі компанії та/або залучити такого Рекламодавця Contв будь-якій формі, середовищі чи технології, які зараз відомі або розроблені пізніше. Ліцензія, надана Компанії Рекламодавцем, дозволяє опублікувати Рекламодавець Content на інших сторонніх веб-сайтах, що допоможе Компанії залучити більше глядачів, щоб побачити C. Рекламодавцяontent, включаючи будь-які похідні роботи, засновані на таких Content, для цілей, викладених у цій Угоді, включаючи будь-які види використання, необхідні для реалізації його наміру. Цим рекламодавець надає Компанії право на користування Компанією solна розсуд, обробляти та/або вносити зміни, такі як видалення Content для того, щоб такий Contдотримуватись усіх застосовних законів, правил і нормативних актів (разом «Закони») та політик і процедур Компанії, а також запобігати порушенням інтелектуальної власності третьої сторони (наприклад, авторські права). Зокрема, Рекламодавець погоджується, що Компанія може розмістити «RubPage” фірмовий водяний знак на зображеннях, надісланих Рекламодавцем Компанії для відображення на веб-сайтах Компанії. Рекламодавець також розуміє і цим погоджується та погоджується з тим, що Компанія може дозволити Contдозволяти глядачам, користувачам Веб-сайту та іншим особам створювати та/або публікувати коментарі, оцінки, огляди тощо (разом «Коментарі глядачів») щодо такого Рекламодавця на одному або кількох веб-сайтах, що належать або афілійовані. Рекламодавець прямо звільняє групу компаній від будь-якої відповідальності, що виникає у зв'язку з коментарями глядача або використанням Компанією Content, включаючи, без обмежень, відповідальність за будь-яке розмиття, спотворення, зміну, водяні знаки або оптичну ілюзію, які можуть виникнути.

3.2 Незважаючи на будь-які положення цієї Угоди до contЗагалом, Компанія не зобов’язана забезпечувати захист авторських прав Рекламодавця чи інших прав інтелектуальної власності, пов’язаних із Content подано та/або розміщено. Рекламодавець визнає, що крадіжка інтелектуальної власності поширена в Інтернеті, і що Content може бути вкрадено, скопійовано або іншим чином порушено третіми сторонами, щодо яких Компанія не має contрулон У разі виникнення будь-якого такого порушення Рекламодавець несе відповідальність sole зобов'язання забезпечити дотримання прав інтелектуальної власності Рекламодавця, якщо він цього бажає. Компанія зберігає за собою право забезпечувати захист своїх власних авторських прав, ліцензійних прав та інших прав інтелектуальної власності, пов’язаних із мережею компанії та пов’язаними з нею творами. Рекламодавець завжди буде розумно співпрацювати з Компанією та її адвокатом щодо будь-якого підозрюваного порушення чи позову про порушення, включаючи, без обмежень, свідчення та надання будь-яких записів, документів, інформації тощо, коли це обґрунтовано вимагається Компанія.

3.3 Попередження про конфіденційність/безпеку. Зверніть увагу, що хоча Компанія докладає розумних зусиль для захисту будь-якої особистої інформації або приватних даних, які рекламодавці надають Компанії, жоден веб-сайт чи сервер не застрахований від злому чи інших порушень протоколів безпеки, які можуть призвести до протиправного публічне оприлюднення такої інформації та даних. Такі дії можуть спричинити приниження, психічний/емоційний розлад, крадіжку особистих даних та інші значні збитки. Таким чином, Рекламодавець визнає та погоджується, що Компанія не несе відповідальності за будь-яке розголошення приватної інформації, персональних даних Рекламодавця або Content, і Рекламодавець цим захищає Компанію від будь-якої відповідальності та претензій, пов’язаних з цим. Рекламодавець також визнає та погоджується, що Веб-сайт є орієнтованим на дорослих еротичною рекламою, до якої можуть отримати доступ користувачі з усього світу. Таким чином, Рекламодавець розуміє, що будь-який матеріал, поданий на Веб-сайт, можуть переглядати поточні та/або колишні друзі, родина, колеги, партнери, роботодавці та знайомі.

3.4 Компанія не зобов’язана і не зобов’язана виплачувати Рекламодавцю будь-яку грошову компенсацію за ліцензійні права, які Рекламодавець надав Компанії відповідно до цієї Угоди, і Рекламодавець погоджується, що подання та/або розміщення Contна одній або кількох точках мережі Компанії є достатнім і достатньою мірою для надання зазначених прав.

3.5 Термін дії ліцензійних прав, наданих Компанії Рекламодавцем за цією Угодою, є необмеженим, за винятком того, що зазначені ліцензійні права можуть бути припинені Рекламодавцем шляхом розірвання Угоди відповідно до розділу 8.10. Рекламодавець визнає, що просто припинення платежів за їхню рекламу або непродовження реклами з Компанією не означає припинення ліцензійних прав або цієї Угоди. Після фактичного припинення ліцензійних прав Рекламодавцем Компанія видаляє будь-які Content із мережі компанії. Компанія не зобов'язана повертати Content Рекламодавцю, які Рекламодавець подав Компанії. Незважаючи ні на що до contрідко, Рекламодавець визнає, що всі Content може зберігатися на невизначений термін Компанією або її попередниками, агентами, директорами, акціонерами, афілійованими особами, правонаступниками та правонаступниками для архівування, contреальні та/або юридичні цілі, включаючи, без обмежень, публікацію архівного розділу оголошень або розділу профілю рекламодавців на його веб-сайті, продаж Компанії або всіх або майже всіх її активів та/або банкрутство , приймання або вsolпереваги Компанії.

3.6 Усі ліцензійні права, надані Компанії за цією Угодою, мають бути безоплатними, повністю переданими, переданими та субліцензованими Компанією в її sole на розсуд.

3.7 Рекламодавець може призначити третю сторону, яка діятиме від імені Рекламодавця, уклавши Угоду про делегування прав рекламодавця. Рекламодавець визнає, що Рекламодавець несе повну відповідальність за дії визначеної третьої сторони, яка діє від імені Рекламодавця, за згодою Рекламодавця або без нього. Рекламодавець визнає, що виконання Угоди про делегування прав рекламодавця не звільняє Рекламодавця від умов цієї Угоди, і такий Рекламодавець несе солідарну відповідальність за всі дії будь-якого представника.

3.8 Ця Угода не є ліцензією для Рекламодавця на використання торгових назв Компанії, знаків обслуговування або будь-яких інших торгових знаків, що належать або ліцензовані Компанією, включаючи, але не обмежуючись, «RUBPAGE», «RUB PAGE» та будь-який термін contзахищені торгові марки, знаки обслуговування або торгові назви компанії aining. Будь-яке використання будь-яких торгових назв Компанії або ліцензіарів Компанії, знаків обслуговування або будь-яких інших торгових знаків суворо заборонено без попередньої письмової згоди Компанії. Зокрема, Рекламодавцю не дозволяється реєструвати будь-який уніфікований локатор ресурсів (URL) або всесвітню веб-адресу, яка contє будь-якими торговими марками або URL-адресами Компанії чи ліцензіарів Компанії або що contбудь-які терміни, схожі на торгові марки або URL-адреси компанії.

3.9 Не дивлячись на будь-які положення цього документу, що стосується contРідко, Компанія цим надає Рекламодавцю безоплатну ліцензію на використання, копіювання та публічний показ RUBPAGE знак колективного членства в порядку, що підлягає постійному затвердженню Компанією. Ця ліцензія, надана в цьому розділі, contдо тих пір, поки не відбудеться перша з наступних подій: (a) Рекламодавець не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Компанією як передумова для використання знака; або (b) Компанія припиняє дію цієї ліцензії sole на власний розсуд і після надання повідомлення Рекламодавцю. Компанія залишає за собою право впровадити винагороду або іншу вимогу щодо винагороди для contзатвердження прав, наданих цим Договором.

4. Заяви, гарантії, угоди та відшкодування від Рекламодавця. Цим рекламодавець заявляє, гарантує та бере на себе зобов’язання перед Компанією наступним чином:

4.1 Цей Рекламодавець володіє або має юридичні повноваження передавати або надавати Компанії будь-які ліцензійні права, права інтелектуальної власності, інші юридичні або справедливі права, необхідні або необхідні для дозволу розміщення Contв одній або кількох торгових точках у мережі компанії, включаючи, без обмежень, усі авторські права, права на торговельну марку, права на торговельні марки, випуски фірмових найменувань та випуски моделей усіх осіб, які фігурують у згаданому Contдостатні, щоб дозволити законне використання їхніх імен і подібності, особи та/або персонажів, включаючи, але не обмежуючись, надання всіх необхідних прав на публічність, комерційну експлуатацію та конфіденційність.

4.2 Цей Рекламодавець не укладав жодних інших угод, зобов’язань, зобов’язань або юридичних обтяжень, які могли б перешкодити правам та ліцензії, які Рекламодавець надав Компанії відповідно до цієї Угоди, або які могли б перешкодити Компанії вільно використовувати C.ontent, як це передбачено цією Угодою.

4.3 Що Content є повністю оригінальним і не був скопійований повністю або частково з будь-якої іншої роботи, реклами, зображення або джерела будь-якої третьої сторони, які не належать Рекламодавцю або не мають ліцензії. Візуальні образи contained в Contне є ані підробкою, ані «стоковою» фотографією, і що будь-яка фотографія людини, зображена на Content — це правдиве та точне уявлення про зображену особу та доступне для будь-яких рекламованих послуг.

4.4 Усі особи, зображені в будь-якому зображенні в Content, який Рекламодавець подав Компанії, мали згоду дорослих віком від вісімнадцяти (18) років (або старше, якщо вік повнолітнього більше 18 у юрисдикції, де були сфотографовані особи), на момент зазначеного особи були сфотографовані у зв’язку зі створенням або виробництвом ContEnt.

4.5 Якщо Рекламодавець використовує обліковий запис Рекламодавця для публікації Contщо стосується третіх осіб, що всі фотографії окремих осіб contained в Content — це фотографії дорослого артиста, якого Рекламодавець фактично наймає та/або представляє. Якщо така особа більше не пов’язана з Агентством, Агентство повідомляє про це Компанію протягом одного робочого дня та вносить такі зміни до будь-якого розміщеного Contвідображати будь-які такі зміни в асоціації. Агентство також стверджує, що особа, яка підписала цю Угоду, особисто переглянула документи для підтвердження віку, щоб підтвердити, що особа, зображена на будь-якому Content, поданий Компанії, перевищує встановлений законом вік згоди в юрисдикції, де Contент.

4.6 RubPage має політику нульової терпимості до торгівлі людьми, експлуатації неповнолітніх, проституції та будь-якої іншої незаконної поведінки. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами відповідно до відповідної процедури, як-от повістка, у розслідуванні злочинної діяльності. RubPage має політику нульової терпимості до торгівлі людьми, експлуатації неповнолітніх, проституції та будь-якої іншої незаконної поведінки. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами відповідно до відповідної процедури, як-от повістка, у розслідуванні злочинної діяльності. Рекламні оголошення, які порушують нашу політику нульової толерантності, буде відхилено, а подання такої реклами для публікації може призвести до направлення до правоохоронних органів та негайного закриття облікового запису.

4.7 Будь-який Рекламодавець, який подає Content, який посилається на або зображує місце діяльності чи місце проведення, має дозвіл відповідної компанії чи місця проведення опублікування таких Content, і що такий Content не порушує права інтелектуальної власності на зображений бізнес або місце проведення.

4.8. Те, що Рекламодавець надав Компанії, є дійсними, автентичними та реальними; що Рекламодавець має всі права, необхідні для використання та надання Компанії Бізнес-даних; що інформація contнаведене в ньому є правдивим і точним; і що вся документація, яка використовується для ідентифікації Рекламодавців, є документацією, виданою органом відповідного та чинного державного органу особи, чиє ім’я вказано в документації.

4.9. Рекламодавець має і підтримує дійсну, автентичну та реальну документацію особи (осіб), зображених на Content, який Рекламодавець надав Компанії на запит, демонструючи, що такими особами були дорослі віком від вісімнадцяти (18) років (або старше, якщо вік повнолітнього більше 18 у юрисдикції, де були сфотографовані особи) коли Contстворено ент із зображенням таких осіб. Рекламодавець визнає, що така документація містить докази дати виготовлення будь-якого зображення.

4.10 Що не було пред'явлено жодних претензій до Рекламодавця щодо Content чи іншим чином, і цей Рекламодавець не знає жодних претензій, що Content порушує права інтелектуальної власності або порушує права на будь-який інший твір та/або будь-яку особу, фільм чи корпорацію.

4.11 Усі зобов'язання щодо Content, включаючи, без обмежень, усі зарплати, роялті, поточні та майбутні ліцензійні збори, послуги тощо, якщо такі є, до цього часу були повністю сплачені.

4.12 Що Content: (a) не є незаконним або contрідкісний закон; (b) не пропагує незаконну діяльність і не посилається на веб-сайти чи соціальні мережі, які пропагують незаконну діяльність; (c) не пропагує насильство і не пов'язує з ним contрідкісний закон; (d) не є образливими, наклепницькими, ненависними, образливими, наклепницькими чи непристойними; (e) не посилається на веб-сайти, які contє contнезаконне, наклепницьке, ненависне, образливе, наклепницьке або непристойне; (f) не включає зображення фактичної або імітованої сексуальної активності; (g) не показує статеві органи чи лобок; (h) жодного разу не було предметом жодного судового переслідування, розслідування чи цивільного позову з боку будь-якої сторони чи урядової установи. Компанія залишає за собою право, але не бере на себе жодних зобов’язань, видаляти, видаляти або відмовляти в публікації будь-яких Contщо він вважає незаконним, непристойним, образливим або порушує цю Угоду чи її політику та процедури. Рекламодавець відмовляється від будь-яких претензій щодо такого видалення.

4.13 Що нічого в Content становить або пропонує пропозицію брати участь у протиправній поведінці або поведінці, a solпідбурювання або зустріч з метою участі в протиправній поведінці чи поведінці, або повідомлення про незаконну поведінку чи поведінку будь-якого виду, у всіх випадках відповідно до всіх застосовних законів. Такий Content суворо заборонено, і його публікація призведе до припинення облікового запису Рекламодавця в Компанії.

4.14 Якщо Рекламодавець веде бізнес, який описано або описано в Content, поданий Компанії Рекламодавцем або який розміщено на веб-сайті Рекламодавця чи власному сайті соціальної мережі Рекламодавця, що зазначена компанія відповідає всім чинним законам, і що Рекламодавець отримав усі необхідні ліцензії, дозволи та дозволи для участі в такому бізнесі від усіх відповідних агентств та влади.

4.15 Рекламодавець прочитав, розуміє, погоджується та повністю дотримується чинних на той момент політик Компанії, заяв та інших операційних процедур, які з’являються на www.rubpage. Com.

4.16 Цей Рекламодавець зобов’язаний захищати, відшкодовувати та захищати Групу Компанії від будь-яких дій, позову, претензій, рішень, штрафів, втрат, збитків, витрат, зборів, включаючи розумні витрати на адвоката, та інших збитків, які можуть бути отримані або накладені через порушення будь-яких заяв, гарантій, угод, угоди чи перекручування, зроблених Рекламодавцем відповідно до цієї Угоди, або будь-якої претензії, що будь-яка з ContНадісланий Рекламодавцем Компанії або опублікований Рекламодавцем, порушує будь-які права інтелектуальної власності або інші права будь-якої третьої сторони через використання Content компанією. Крім того, Рекламодавець погоджується відшкодувати Компанії будь-які витрати, включно з гонорарами адвокатів, які вона понесе у відповідь на повістки, запити на виявлення, накази суду, запити правоохоронних органів або інші юридичні процеси, пов’язані з Рекламодавцем.

4.17 Подання рекламодавцем будь-якого ContПорушення вимог, викладених у цій Угоді, може становити істотне порушення цієї Угоди, що дозволить Компанії негайно припинити її дію.

5. Обмеження відповідальності за подані ContЛОР

5.1 Рекламодавець погоджується, що Група компаній не несе відповідальності чи будь-якої міри за втрату або пошкодження будь-якого Content, наданий або надісланий Компанією Рекламодавцем. Всі Content підпорядковується правилам збереження записів Компанії та іншим відповідним політикам. Рекламодавець прямо визнає, що Рекламодавець надає лише копії Contпередано Компанії, і ця Компанія не зобов’язана зберігати резервні копії будь-яких Content, поданий Рекламодавцем, або поверніть Contдо Рекламодавця.

5.2 Рекламодавець погоджується, що Компанія не несе відповідальності або відповідальності за дії чи бездіяльність будь-яких користувачів, які contдіяти як рекламодавець або відвідувати веб-сайти рекламодавця через мережу компанії чи іншим чином («трафік»). Такий трафік надходить ЯК Є без будь-яких гарантійethчи то явні чи неявні, включаючи, без обмежень, гарантії товарності, придатності для певної мети чи якості. Рекламодавець несе відповідальність за те, щоб такий Трафік погоджувався з умовами Рекламодавця, і якщо такий Трафік порушує будь-які такі положення та умови, Рекламодавець погоджується не притягувати Групу компаній до відповідальності та відповідальності.

5.3 Рекламодавець погоджується, що Компанія не несе відповідальності або відповідальності за дії будь-якої особи, яка відповідає на рекламу або Рекламодавця Content розміщено в мережі компанії. Рекламодавець спеціально звільняє Компанію від будь-яких і всіх претензій, пов’язаних із травмуванням, психічним розладом, пошкодженням майна, втратою життя, втратою свободи, травмою, хворобою, вагітністю або іншими збитками/втратами, понесеними Рекламодавцем у результаті взаємодії з третіми сторонами. що випливає з Content розміщено в мережі компанії.

6. Відмова від гарантій/прийняття ризику; Обмеження відповідальності.

6.1 ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ/ПРИНЯТАННЯ РИЗИКУ. РЕКЛАМОДАЦЬ ЧИВО ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО РЕКЛАМОДАЦЬ ВИКОРИСТОВУЄ ПОСЛУГАМИ, ЩО НАДАЄ КОМПАНІЮ, МОЖЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ SOLE ТА ВИКЛЮЧНИЙ РИЗИК. ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ НА ОСНОВІ «ЯК Є, З УСІМИ НЕПОЛАКАМИ» ТА «ЯК ДОСТУПНО». КОМПАНІЯ ПРЯМО ВІДМОВИТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, WHETHER ЯВНО АБО ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, НЕПРЯМАНІ ГАРАНТІЇ ПРОДАЖНОСТІ, ПІДХОДНОСТІ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНОЇ МЕТИ, ЯКОСТІ, НАЗВАННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ, У МАКСИМАЛЬНОМУ МІЖУ, ЩО НАДАЄТЬСЯ. КОМПАНІЯ НЕ ДАЄ ГАРАНТІЙ, ЩО ПОСЛУГИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ РЕКЛАМОДАВЦЯ, АБО ЩО ПОСЛУГИ БУДУТЬ НАДАВАТИСЯ БЕЗПЕРЕБІВНИМ, СВОЄЧНО, БЕЗПЕЧНО АБО БЕЗ ПОМИЛОК; КОМПАНІЯ ТАКОЖ НЕ ДАЄ ГАРАНТІЙ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ, ГЛЯДАЧІВ АБО КОРИСТУВАЧІВ ЇЇ ВЕБ-САЙТІВ, ТРАФІКУ АБО ТОЧНОСТІ АБО НАДІЙНОСТІ БУДЬ-ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ У БУДЬОМУ ПРОГРАМНОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ, ОБЛАДНІХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯХ АБО ПОСЛУГАХ БУДЕ ВИПРАВЛЕНО. РЕКЛАМОДАЦЬ РОЗУМІЄ ТА ПОГОДЖАЄТЬСЯ, ЩО БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ ТА/АБО ДАНИХ, ЗАВАНТАЖЕНИХ АБО ІНШИМ ІНШИМ ІНШИМ ІНШИМ РОЗУМІННЯМ, ОТРИМАЄТЬСЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА ВЛАСНИЙ РОЗМІР ТА НА РИЗИК, SOLELY НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СВОЄЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, ЩО НАСЛІДКИ ЗА ЗАВАНТАЖЕННЯМ ТАКИХ МАТЕРІАЛІВ ТА/АБО ДАНИХ. ДО того ж, РЕКЛАМОДАЦЬ ТАКОЖ ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО БУДЬ-ЯКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ, РЕКЛАМНІ ПОРАДИ АБО СТАТТІ ДУМКІВ (СУБІВ ІЗВАЮТЬСЯ ТУТ «СТАТТІ»), РОЗМІЩЕННІ В будь-якому місці в МЕРЕЖІ КОМПАНІЇ І МЕРЕЖІ Л. SOLELY ВІДБРАВЛЯЄ ДУМКИ АВТОРІВ СТАТЕЙ. ЦИМ РЕКЛАМОДАВЕЦЬ ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО БУДЬ-ЯКА ПОЛАГА НА СТАТТІ SOLРІШЕННЯ ELY AN РЕКЛАМОДАЦІ ТА РІШЕННЯ РЕКЛАМОДАЦЬ ПОГОДЖУЄТЬСЯ ВІДМОВИТИСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЩО МОЖЕ ВИНИКТИ З РІШЕННЯ РЕКЛАМОДАЦІВ, ВИКОНАТИ БУДЬ-ЯКІ ПОРАДИ, ЩО МОЖЕ БУТИ CONTAINED В БУДЬ-ЯКИХ СТАТТЯХ.

6.2 ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. РЕКЛАМОДАЦЬ РОЗУМІЄ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНО ДІЙСНИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НІ В НІКОМУ разі ГРУПА КОМПАНІЇ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ЗБИТК РЕКЛАМОДАТЕЛЮ АБО БУДЬ-ЯКІЙ ОСОБІ, ЩО ЗАМОЖЕНО, ПРИБУТКИ ВІД БІЗНЕСУ, ПЕРЕБРИВАННЯ БІЗНЕСУ, ВТРАТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІЗНЕС ТА ІНШІ СПЕЦІАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ, ШАРНИ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ АБО НАСЛІДНІ ЗБИТКИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ГРОШОВІ ЗБИТКИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ НА ЩО, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ВІД ЩОДО ЗАПОРЯТТЯ НА СТАТТІ, РОЗМІЩЕНІ У МЕРЕЖІ КОМПАНІЇ, АБО ВИКОРИСТАННЯ КОМПАНІЄЮ ПРОГРАМНОГО, АППАРАТНОГО ТА ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ПРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ РЕКЛАМОДАВЦЮ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ БУЛО ПОКОРЕДОВАНО ІНШИМ, КОМПАНІЯ БУЛА ВІДПОВІДАЛА ПРО НОВИХ ЗНАЧЕННЯ КОМПАНІЇ. ЗБИТКИ. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ПІДЗНАЄ, ЩО Вищевказане речення ВІДображає поінформоване, ДОБРІЛЬНЕ РОЗДІЛ МІЖ СТОРОНАМИ РИЗИКІВ (ВІДОМИ ТА НЕВІДОМОГО), ЩО МОЖУТЬ ІСНУВАТИ У СПІЛЬНОСТІ З ЦІЄЇ ЧАСТИНИ B ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ ЕКОНОМІЧНІ АБО ІНШІ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ БУЛИ ОБГОВОРЕНИ ТА СТОРОНАМИ УГОЛОВЛЯЮТЬСЯ ЗА ТАКИМ ДОБРОВІЛЬНИМ РОЗПОДІЛЕННЯМ РИЗИКУ. У БУДЬОМУ ВИПАДКУ ПОЛНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ЗА БУДЬ-ЯКИМ ПОЛОЖЕННЯМ ЦІЄЇ УГОДИ В СУБІТНІЙ ОБМЕЖЕННЯ ЗАГАЛЬНО НЕ БІЛЬШЕ ДЕСЯТИ ДОЛАРОВ (10.00 дол. США). ТОМУ, що ДЕЯКІ СТАТИ ТА ЮРИСДИКЦІЯ НЕ ДОПУСКАЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, Вищенаведене ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТУПУВАТИ.

7. Роль компанії як постачальника онлайн-послуг.

7.1 Рекламодавець погоджується, що Рекламодавець є творцем і виробником свого Content і є solely відповідальний за будь-який Content, який розміщено в одному або кількох торгових точках у мережі компанії та приймає всі зобов’язання, пов’язані з Content, як описано в інших частинах цієї Угоди.

7.2 Сторони визнають і погоджуються, що Компанія виступає в якості посередника комунікації для своїх сторонніх рекламодавців та/або користувачів. Компанія не виробляє, не проектує та не надає жодних contдо своїх рекламодавців. Таким чином, сторони визнають і погоджуються, що Компанія буде вважатися Постачальником онлайн-послуг (“OSP”), а також буде вважатися Інтерактивною комп’ютерною послугою. Нічого contВідмова за цим Договором тлумачиться як відмова від прав у цьому відношенні. Рекламодавець повинен сповістити та дотримуватися відповідних процедур сповіщення та погодитися з тим, що Компанія матиме й матиме повну користь від застосовних положень безпечної гавані, а також імунітету, обмежень відповідальності, захисту доброго самаритянина та інших положень, що стосуються постачальників та користувачів інтерактивного комп’ютера. Послуги, викладені у чинному законодавстві, а також усі подібні повідомлення та інші положення, що обмежують або іншим чином ізолюють відповідальність OSP та постачальників або користувачів інтерактивних комп’ютерних послуг відповідно до законів будь-якої юрисдикції, які можуть застосовуватися, в якій рекламодавець чи правоохоронці рекламодавця вибирають пред’явити будь-які претензії проти Групи Компанії або будь-якої Компанії, яка передає чи субліцензіатів права, надані Компанії відповідно до цієї Угоди.

7.3 Рекламодавець визнає свою відповідальність за запобігання доступу неповнолітніх, які перебувають під його опікою, до шкідливих або невідповідних матеріалів. Рекламодавець погоджується не дозволяти неповнолітнім переглядати такі content, і Рекламодавець погоджується вжити відповідальних заходів, щоб запобігти цьому. Доступні численні комерційні фільтри безпеки в Інтернеті, які можуть допомогти користувачам обмежити доступ неповнолітніх до шкідливих або невідповідних матеріалів. Цим рекламодавець повідомляє, що він може досліджувати такі послуги на таких веб-сайтах, як: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ , https://www.rtalabel.org/ https://www.parentalguidance.org, серед інших. Зауважте, що Компанія не дає жодних заяв або гарантій щодо будь-яких продуктів або послуг, на які посилаються на таких сайтах, і Компанія рекомендує Рекламодавцю провести належну перевірку перед покупкою або встановленням будь-якого онлайн-фільтра. Рекламодавець погоджується вжити певних заходів для запобігання перегляду неповнолітніми contу мережі компанії, якщо неповнолітній може отримати доступ до комп’ютера або мобільного пристрою Рекламодавця. Нарешті, Рекламодавець погоджується, що якщо він є батьком або опікуном неповнолітньої дитини, то відповідальність за збереження будь-яких вікових обмежень лежить на Рекламодавця, а не на Компанії.ontу мережі компанії від показу або доступу дітей або підопічних Рекламодавця.

7.4 Рекламодавець визнає та розуміє, що Компанія працює як постачальник Інтерактивної комп’ютерної служби. Таким чином, Компанія захищена від претензій, що виникають у зв’язку з публікацією або переданням C, і не може нести відповідальність за них.ontрекламодавців і третіх сторін. Компанія не створює таких content, і не несе відповідальності за публікацію зауважень або повідомлень третіх сторін, які, ймовірно, можуть піднятися до рівня, що підлягає відповідальності відповідно до чинного законодавства, включаючи, але не обмежуючись, публікацію матеріалів, які можуть вважатися наклепницькими або порушними прав на конфіденційність або публічність. Зауважте, що закон дозволяє Компанії видаляти або блокувати будь-які contВизнано образливими, наклепницькими, непристойними або іншим чином порушуючими політику Компанії, не впливаючи на статус Компанії як постачальника Інтерактивної комп’ютерної служби.

8. Видавничі стандарти

8.1 Компанія ніколи не публікує рекламу contент для, не приймає рекламу contвід будь-якої особи, яка не досягла 18 років.

Компанія ніколи не публікує зображення або відео Рекламодавця, зроблені до 18-річчя рекламодавця.

Компанія ніколи не дозволяє Рекламодавцю рекламувати, припускати або натякати, що йому не виповнилося 18 років (навіть якщо у Компанії є докази того, що рекламодавцю насправді принаймні 18 років).

Рекламодавцям заборонено рекламувати себе, використовуючи прикметники, які можуть бути використані для опису особи віком до 18 років.

8.2 Компанія не є творцем або власником цієї третьої сторони content і не пропонує і не надає жодного contпередано третім сторонам. Компанія не забезпечує дотримання прав інтелектуальної власності рекламодавців, оскільки рекламодавці зберігають повні права та право власності на contякщо вони надають, крім обмеженої ліцензії, наданої Компанії через Угоду рекламодавця на розміщення своїх contEnt.  

Компанія є просто видавцем, а не акontпостачальник послуг. Надані матеріали, які відповідають нашим видавничим стандартам і вимогам забезпечення якості, публікуються без участі співробітників Компанії.

Компанія не буде публікувати будь-який текст, який буде вважатися сексуальним або відвертим solicits або можуть бути неправильно витлумачені як solспонукання або участь у будь-якій протиправній поведінці чи поведінці.  

Компанія дотримується законодавства США; ваше місце розташування реклами не визначає, які закони застосовуються до вашої реклами.

Компанія не буде публікувати будь-який текст, який є дискримінаційним, образливим або іншим чином невідповідним.

Компанія не буде публікувати будь-який текст, який порушує авторські права, торгові марки або права інтелектуальної власності будь-якої іншої компанії, продукту, особи чи послуги для дорослих.

Рекламодавці не можуть розміщувати посилання чи посилання, гіперпосилання чи URL-адреси на сторонні веб-сайти.

Рекламодавці не можуть публікувати погрози іншим рекламодавцям або глядачам.

Весь текст оголошення має бути поданий та опублікований англійською мовою.

Компанія вимагає від Рекламодавців подавати свій текст саме так, як вони хочуть, щоб він був представлений у своїй рекламі.  

ОБЛІКОВИЙ ЗАКОН РЕКЛАМОДАВЦЯ БУДЕ ЗАКРИТО, ЯКЩО ВОНИ НАДАЛИ ТЕКСТ, ЯКИЙ ПОРУШИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТА/АБО SOLНЕЗАКОННІ ПОСЛУГИ ICITS.

8.3 Компанія не буде публікувати жодне зображення, яке було б неправильно інтерпретовано як solспонукання або участь у будь-якій протиправній поведінці чи поведінці.

Не можна публікувати зображення, які містять водяні знаки з посиланнями, гіперпосиланнями або URL-адресами.

Компанія не буде публікувати жодне зображення, яке вказує, припускає або буде неправильно витлумачено як припущення, що Рекламодавець не досяг 18 років.

Компанія не буде публікувати жодне зображення рекламодавця, зроблене до того, як рекламодавцю виповнилося принаймні 18 років.

Компанія не буде публікувати будь-які зображення, які є дискримінаційними, образливими або іншим чином невідповідними.

Компанія не буде публікувати жодне зображення, яке підпадає під дію розділу 18 Кодексу США, розділ 2257.

Компанія вимагає від Рекламодавців подавати свої зображення саме так, як вони хочуть, щоб вони були представлені у своїй рекламі.

8.4 Компанія не буде публікувати відео, яке вважалося б сексуальним або відвертим solicits або можуть бути неправильно витлумачені як solспонукання або участь у будь-якій протиправній поведінці чи поведінці.

Компанія не публікує відео тривалістю більше 3 хвилин.

Компанія не буде публікувати відео, яке є дискримінаційним, образливим чи іншим чином невідповідним.

Компанія не буде публікувати жодне відео, яке підпадає під дію розділу 18 Кодексу США, розділ 2257.

Політика Компанії щодо публікації відео відповідає політиці Компанії щодо публікації фотографій.

9. Документи

9.1 Якщо з будь-якої причини є сумніви щодо того, що Рекламодавець старше 18 років (зовнішній вигляд рис тіла рекламодавця, текст, який зазначає або натякає на те, що рекламодавець може бути молодим, тощо), Рекламодавець може бути зобов’язаний надати нерозмите, необрізане або іншим чином вільне зображення обличчя.

9.2 Рекламодавці мають можливість стати RubPage член, який є лише міткою.

 

10. Різні положення.

10.1 Усі Content та інша інформація, яку Рекламодавець надає Компанії, вважається сторонами не конфіденційною для будь-яких цілей. Незважаючи ні на що до contрідко в цій Угоді, Компанія може у своїй sole на власний розсуд, відповідати на розумні запити на інформацію Рекламодавця, whethто офіційне, чи неформальне. Компанія не зобов’язана чинити опір таким запитам або чинити опір таким запитам, а також повідомляти Рекламодавця про такі запити до надання будь-якої відповідної інформації.

10.2 Кожна сторона визнає та погоджується, що вона повністю прочитала та розуміє цю Угоду та мала можливість залучити юридичного консультанта за своїм вибором до прийняття. Ця Угода contявляє собою всю угоду між Рекламодавцем і Компанією щодо предмета, який розглядається в цій Угоді. Ця Угода замінює всі попередні письмові та усні домовленості, письмові документи та заяви та може бути змінена лише після повідомлення Компанії. Цей Договір є обов’язковим і діє на користь сторін і їх відповідних спадкоємців, особистих представників, правонаступників та правонаступників. Хоча ця Угода може бути передана або передана Компанією, вона не може передаватися або передаватися Рекламодавцем.

10.3 Рекламодавець погоджується з тим, що у випадку, якщо одне або кілька положень contвнесені в цій Угоді з будь-якої причини вважатимуться недійсними, незаконними або нездійсненними в будь-якому відношенні, така недійсність, незаконність або нездійсненність не вплине на будь-яке інше положення цієї Угоди, і ця Угода буде тлумачитися так, ніби таке недійсне, незаконне або невиконане положення (s) ніколи не було включено.

10.4 Рекламодавець погоджується, що для цілей будівництва ця Угода буде вважатися складеною як Рекламодавцем, так і Компанією. Будь-які неясності та/або невідповідності не повинні тлумачитися на користь чи проти будь-якої із сторін.

10.5 Рекламодавець погоджується, що в будь-якому судовому процесі, що випливає з цієї Угоди, сторона, яка переважає, має право на розумні витрати на адвоката, включаючи гонорар адвоката в апеляції.

10.6 Сторони погоджуються, що ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства Швейцарії. Застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй Contдії для міжнародної купівлі-продажу товарів прямо виключаються. Якщо між сторонами виникає суперечка, що випливає з цієї Угоди або іншим чином пов’язана з нею, сторони повинні зустрітися та сумлінно провести переговори, щоб спробувати повторитиsolв суперечці. Якщо сторони не можуть повторноsolВе спір шляхом прямих або неформальних переговорів, то в якості сторін solемethвід реsolПісля такого спору спір остаточно вирішується відповідно до Регламенту Арбітражу Торгової палати Цюріха одним арбітром, обізнаним у спорах щодо Інтернету та електронної комерції, призначеним відповідно до зазначених правил. Провадження має відбуватися в Цюріху та проводитись англійською мовою, за винятком лише позовів, щодо яких належним чином вимагається судова заборона, які мають розглядатися в суді компетентної юрисдикції в Цюріху.

Арбітр не має повноважень присуджувати будь-які штрафні чи зразкові збитки; засвідчити колективний позов; додати будь-які партії; змінювати або ігнорувати положення цієї Угоди; і буде зв'язана чинним та застосовним законодавством. Арбітр повинен бути членом колегії з хорошою репутацією та мати можливість підписати присягу нейтралітету. Протягом тридцяти (30) днів після закінчення арбітражного розгляду арбітр надає письмовий висновок із зазначенням усіх істотних фактів, а також підстав для свого рішення. Рішення чи рішення арбітра є остаточними та обов’язковими для сторін. Будь-яке арбітражне рішення може бути внесене як рішення або наказ у будь-якому суді компетентної юрисдикції. ЦІМ СТОРОНІ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ, ЩО ЇМ МОЖЕ МАТИ НА СУБОД ЩОДО АРБІТРАЖНИХ ПОЗОВ.

10.7 Відмова жодної із сторін від будь-якого невиконання зобов'язань не буде вважатися відмовою від попереднього або наступного невиконання інших положень цієї Угоди.

10.8 За винятком зобов'язання Рекламодавця сплачувати комісію в установлений строк, жодна зі сторін не буде нести відповідальність за цю Угоду або вважатися такою, що порушила або невиконала цю Угоду через будь-яку затримку або невиконання вимог цієї Угоди в результаті будь-яких причин або умов, які виходять за межі розумного для такої сторони contрол і що така сторона не в змозі подолати шляхом здійснення комерційно розумної старанності, включаючи, без обмежень, дії Бога; війна, заворушення, ембарго, акти цивільної чи військової влади або тероризм; пожежі, повені, землетруси, урагани, тропічні шторми або інші стихійні лиха; розрізи волокна; страйки або нестача транспортних засобів, засобів, палива, енергії, робочої сили чи матеріалів; збій в роботі інфраструктури телекомунікацій або інформаційних послуг; злому, порушення безпеки даних, СПАМ, перевантаження мережі або будь-який збій комп’ютера, сервера чи програмного забезпечення. У разі виникнення будь-яких форс-мажорних обставин потерпіла сторона негайно письмово повідомить іншу сторону та докладе комерційно обґрунтованих зусиль, щоб мінімізувати вплив цієї події.

10.9 Відносини між Компанією та Рекламодавцем згідно з цією Угодою є незалежними contractors і не повинні бути партнером, франчайзером, франчайзі, брокером, співробітником, службовцем, агентом або представником іншого для будь-якої мети. Жодній стороні не надається жодного права чи повноважень брати на себе або створювати будь-які зобов'язання чи відповідальність, явні чи неявні, від імені або від імені іншої сторони або зобов'язувати іншу будь-яким способом або будь-яким чином, крім зобов'язань, створених цією Угодою .

10.10 Будь-яка зі сторін має право припинити дію цієї Угоди з причини, яка ґрунтується на порушенні цієї Угоди, негайно після письмового повідомлення іншої сторони. Будь-яка зі сторін може розірвати цю Угоду без причини, попередивши іншу за десять (10) днів. Однак будь-яке скасування рекламодавцем призведе до використання всіх наданих Рекламодавцем Contвидаляються з загальнодоступних сайтів мережі Компанії, підлягають збереженню для архівування, contпрактичні або юридичні цілі відповідно до розділу 3.5. Ні вontent, наданий Рекламодавцем, повертається після припинення. У разі припинення з боку Рекламодавця або припинення з боку Компанії з причини, жодні платежі не повертаються або повертаються. За винятком випадків, передбачених цим Договором, після припинення відносини сторін припиняються.

10.11 Усі повідомлення (наприклад, відповідно до Розділу 3.5 або Розділу 8.10) для Компанії відповідно до цієї Угоди повинні надсилатися Компанії за допомогою такої форми: https://t.me/RubPage а в розділі чату ви повинні звернути увагу на «Правова інформація».

10.12 Щоб уникнути сумнівів, якщо відшкодування чи звільнення надається на користь або на користь Компанії, таке відшкодування чи звільнення поширюється на агентів, афілійованих осіб, працівників Компанії, посадових осіб, директорів, акціонерів, адвокатів, продавців, contкерівники, попередники, наступники та правонаступники.

10.13 Розділи 1, 2.1-2.4, 2.6-2.12, 2.14, 3.2-3.8 і Розділи 4-10, усі заяви, гарантії та зобов'язання Рекламодавця щодо відшкодування шкоди, а також будь-які розділи, які за своєю природою залишаться чинними, залишаються в силі після припинення або закінчення терміну дії цієї Угоди з будь-якої причини.

Важливо!

Незважаючи ні на що до contрідко в цій Угоді або в іншому місці, Компанія завжди залишає за собою право на її sole на власний розсуд запитувати посвідчення особи, запитувати фотографії з метою перевірки, перевірити вік рекламодавців, перевірити вік рекламодавців, зображених на будь-яких фотографіях на момент зйомки фотографій, відхилити Contвводити, змінювати ціни та/або модель ціноутворення, та/або змінювати рекламні категорії та політику щодо таких категорій, а також продавати, передавати чи передавати будь-які або всі дані та інформацію Рекламодавця, включаючи, без обмеження, особисту інформацію оскільки такий термін широко тлумачиться та визначається (далі «PII») та/або надає його третій стороні та всім попередникам, правонаступникам і правонаступникам у разі банкрутства, ліквідації або вsolабо якщо Компанія або всі або майже всі активи Компанії придбані в результаті продажу, злиття чи іншої реорганізації Компанії відповідно до цієї Угоди – цей дозвіл та дозвіл продовжувати діяти після припинення або закінчення терміну дії цієї Угоди. Якщо Рекламодавець не погоджується зі змінами ціни, моделі ціноутворення чи параметрів послуг, Рекламодавець може розірвати цю Угоду та не розміщувати жодну рекламу в майбутньому.

ЧОГО сторони цим погоджуються з умовами, викладеними вище.

/s/ Компанія

/s/ Рекламодавець